Hoạt động gần đây của trang web

18:30, 11 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã đính kèm Năm 2019-2020 vào Phân phối chương trình
18:30, 11 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã đính kèm Năm 2019-2020 vào Phân phối chương trình
21:00, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã xóa Dự liệu
21:00, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã xóa Dự liệu
20:58, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã tạo Dự liệu
18:22, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã tạo Dự liệu
18:21, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã chỉnh sửa Dự liệu
18:21, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã tạo Dự liệu
18:20, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã chỉnh sửa Dự liệu
18:20, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã tạo Dự liệu
18:18, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã chỉnh sửa Dự liệu
18:18, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã tạo Dự liệu
18:17, 5 thg 9, 2019 Khoa Bùi Văn đã đính kèm BCTĐG đã điều chỉnh 2018-2019.rar vào KĐCLGD-CQG
20:26, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã chỉnh sửa Phân phối chương trình
20:25, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã chỉnh sửa Danh sách GV-HS
20:24, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã chỉnh sửa Biểu mẫu
20:24, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã chỉnh sửa Home
20:22, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã chỉnh sửa Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2019-05.doc vào Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2019-04.doc vào Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2019-03.doc vào Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2019-02.doc vào Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2019-01.doc vào Lao động
20:19, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2018-12.doc vào Lao động
20:18, 21 thg 5, 2019 Toàn Trương Bảo đã đính kèm ke hoach lao dong 2018-11.doc vào Lao động

cũ hơn | mới hơn